Skip to main content

På gågatan rör vi oss i promenadtakt

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:47 CET

Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan. När det är fordonstrafik förbjuden ska du t ex leda cykeln mellan kl 10-18.  För att tydliggöra dessa regler kommer Umeå kommun tillsammans med Polisen att genomföra en aktivitet på gågatan den 18 december.

Så här gör du
Oavsett hur du tar dig fram hjälper ögonkontakt, hänsyn och samspel oss att färdas säkert. Det gäller alltid. Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan.

En del av Kungsgatan, delen Västra Esplanaden - Vasagatan är gågata. Även en del av Rådhusesplanaden är gågata. Där gågatuskylten/vägmärket har en tilläggstavla så anger den vilka tider fordonstrafik är förbjuden. Tekniska nämnden har tidigare beslutat vilken del av gågatan som ska ha förbud mot fordonstrafik. Kartan visar vilka regler som gäller och var de gäller.

På gågatan får både gående, cyklister och motordrivna fordon röra sig, men gående har alltid företräde. Här sker allt i gångfart.

Mellan Renmarkstorget och Vasagatan är fordonstrafik förbjuden, vardagar mellan kl. 10–18 (lördagar kl. 10–15). Tänk på att även cykeln räknas som ett fordon så mellan dessa tiden ska du leda din cykel.

Kom och prata gågata 18 december
Den 18 december, kl. 11-14, kommer kommunen tillsammans med Polisen att genomföra en aktivitet på gågatan. Allmänheten bjuds på något gott och får information som på ett lättsamt sätt förklarar hur man ska röra sig på gågatan.

- Aktiviteten syftar till att skapa ett trevligare stadsrum och få en ökad förståelse mellan de olika trafikslag som rör sig på gågatan, säger Katarina Bergström, trafikplanerare hos Umeå kommun.

Polisen kommer att finnas på plats vid aktiviteten för att bidra till att öka förståelsen för reglerna.

- Vi tycker att det är bra att ta ett ”nytag” runt fordonstrafiken i centrum och vi hoppas att det ska bli säkrare för alla trafikanter som vistas inom det berörda området, säger Anders Lind, kommissarie, Polismyndigheten i Umeå.

Kontakt
Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se
Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se
Anders Lind
kommissarie
Polismyndigheten i Umeå
010-568 31 50
anders.lind@polisen.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.