Skip to main content

Parkeringsprogram sänds ut på remiss

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 16:02 CET

Utifrån de strategier som beslutats i den nya fördjupade översiktsplanen för centrala Umeå har ett parkeringsprogram utarbetas. Efter presentation för tekniska nämnden skickas nu programmet på allmän remiss.


Programmet ska medverka till en hållbar planering och anpassar parkeringarna till ett växande Umeå. Parkeringsprogrammet stödjer och uppmuntrar ett hållbart användande av bil ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel. I det nya parkeringsprogrammet går parkering för besökande och boende före arbetsplatsparkeringar i stadskärnan. Detta för att öka de besökandes tillgänglighet till stadskärnan och underlätta för en hållbar livsstil för de boende i centrum.

Olika verktyg
För att nå målen i Umeå kommuns parkeringsstrategi kommer olika verktyg att användas. Bland annat Grönt parkeringsköp (ett samarbetsavtal mellan fastighetsägare och kommunen), avgiftszoner, ökat samnyttjandet av parkeringsplatser, ”Park and Ride”- och ”Park and Bike”-anläggningar ska skapas samt nya parkeringsanläggningar för cykel respektive bil.

Allmänhetens synpunkter är välkomna
Parkeringsprogrammet skickas på remiss. Samtidigt är också allmänheten välkommen att skicka in sina synpunkter. Mejla dem till gatorochparker@umea.se senast den 26 april.

Kontakt
Lasse Jacobson (V)
ordförande tekniska nämnden
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren (S)
andra vice ordförande tekniska nämnden
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54
070-2643379
katarina.bergstrom@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se