Skip to main content

Per Ambrosiani får 2014 år Elsa Swenson-stipendium

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 15:17 CET

Per Ambrosiani, slavist och professor i ryska vid Umeå universitet, tilldelas årets stipendium från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

Per Ambrosiani har under decennier arbetat som forskare och lärare i det ryska språket vid svenska lärosäten.

Styrelsens motivering

Styrelsens motivering lyder: ” Inom slavistiken är det främst språkhistoria som fångat Pers intresse. Han har ägnat sig åt såväl kyrkslaviska 1400-talshandskrifter som ortnamnsforskning. Materialet är här främst knutet till ryskspråkiga 1600-talsdokument som förvaras på Riksarkivet i Stockholm. Ortnamnen i de före detta svenska besittningarna i Ingermanland har en komplicerad och intrikat historia, ett område där Pers klara analytiska förmåga kommer till sin rätt. Per deltar i flera stora projekt för inventering och katalogisering av det rika äldre slaviska material som förvaras i svenska arkiv och bibliotek. Pers intresse för språkets funktioner, inte minst i skönlitterära verk, manifesterar sig också i en rad artiklar om olika översättningsproblem: hur översätter man till exempel ordlekar? Till alla dessa kvalifikationer kan man lägga en aldrig sinande nyfikenhet och entusiasm, som är en ständig inspiration för både studenter och kollegor. En forskare som Per Ambrosiani berikar vår syn på språket – såväl språket av idag som dess historiska rötter.”

Om stipendiet och prisutdelning

Det är fjärde året som stiftelsen delar ut stipendium på 25 000 kr. Tidigare stipendiater har varit Susanna Witt (2013), Nils Håkanson (2012) samt Tora Hedin (2011). Stipendiet utdelas under Littfest den 14 mars, 2014.

Om Elsa Swensons stiftelse

Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek bildades 2001 efter en donation i ett testamente efter Elsa Swenson (1924–2000). Stiftelsen har bland annat till uppgift att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur och främja östeuropeisk skönlitterär forskning.

Styrelsen för Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek består av Ingegerd Frankki, ordförande och bibliotekschef Umeå kommun, Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå Universitetsbibliotek och Leif Mårtensson, ledningskoordinator Umeå kultur.

Mer information:

Leif Mårtensson
ledningskoordinator
Umeå kultur
Umeå kommun
070-556 16 49
090- 16 33 52
leif.martensson@umea.se

Ingegerd Frankki
bibliotekschef
Umeå kommun
070- 656 35 97
090-16 33 77
ingegerd.frankki@umea.se

Mikael Sjögren
överbibliotekarie
Umeå Universitet
070- 582 65 66
090- 786 96 80
mikael.sjogren@ub.umu.se