Skip to main content

Pingstkyrkan erbjuds samordna stödet kring EU-medborgare

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 16:59 CEST

Pingstkyrkan kommer, efter beslut vid dagens socialnämnd, att få erbjudandet om att starta upp och ansvara för en samordningsorganisation mellan frivilligsektorn, kommunen och andra myndigheter. Syftet med samordningsorganisationen är att möta de behov av stöd och information som finns bland de utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå kommun.

-  Det är viktigt att vi nu kommer igång med samordningen så snart som möjligt eftersom behovet av stöd och information är stort, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Den 25 juni beslutade socialnämnden att starta en samordningsorganisation, fyra organisationer har lämnat in en intresseanmälan för samordningsuppdraget: Pingstkyrkan i Umeå, Öppen gemenskap, ROMMIN (ROMer i MINoritetsgruppen) och RUNG (Resandefolket, med fokus på de Unga och språket, resande som Nyss insett att de är resande och självklart för alla Gamla resande).  Dessa fyra organisationer/trossamfund har alla engagerat sig i och arbetar aktivt för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgare som befinner sig i Umeå. Av dessa bedöms Pingstkyrkan och Öppen gemenskap i dagsläget ha de bästa förutsättningarna för att snabbt omsätta intentionerna med samordningsfunktionen i praktiken.

-  Umeå kommuns övergripande vision och mål är ”Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden”. Vänsterpartiet reserverar sig mot att Pingstkyrkan förordas till samordningsuppdraget då trossamfundet Pingstkyrkan har en uttalad homofob inställning till homosexuella.  Öppen gemenskap har visat intresse och har redan tagit initiativ till samordning och bör därför erhålla samordningsuppdraget, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

Ur ett kommunalt perspektiv vore det önskvärt att sprida uppdrag på fler aktörer, bland annat för att minska sårbarheten och bidra till att fler aktörer får möjlighet att utveckla och fördjupa sin sociala verksamhet med kommunalt stöd. Eftersom Öppen gemenskap redan har uppdrag via socialnämnden erbjuds nu Pingstkyrkan detta uppdrag.

-  Det är bra att kommunen sprider ansvaret på fler aktörer i dagsläget, säger Elmer Eriksson (M), ersättare för vice ordförande, socialnämnden.

Mer information

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Elmer Eriksson (M)
(ersättare för Veronika Kerr 1:a vice ordförande)
socialnämnden
Umeå kommun
072-733 07 32
elmer.eriksson@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se