Skip to main content

Plan för tobaksfri skolmiljö på gymnasiet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 12:03 CEST

I planen som består av ett tiotal åtgärdspunkter framgår bland annat att alla elever i årskurs 1 ska erbjudas ett hälsobesök hos skolsköterska där tobaksbruk ska diskuteras. Eleverna i åk 1 ska även informeras om tobakens skadeverkningar samt tobaksindustrins strategier kring reklam. Alla föräldrar till elever i åk 1 ska också få information om skolans/kommunens regler kring rökning vid ett föräldramöte. På alla skolor ska det finnas skyltar som visar var skolans område börjar. Och all personal har en skyldighet att påtala för elever att rökning inte är tillåten inom skolans område. Elevråden på skolorna ska också involveras i arbetet med en tobaksfri skolmiljö.

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet samt på skolgårdar. Arbetet med en tobaksfri skolmiljö grundas på det beslut som fattades i kommunen vid årsskiftet kring rökfri arbetstid för alla anställda i kommunen samt rätten för barn och unga till tobaksfria möten.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Peter Jacobsson Möller (V)
2:e vice ordförande
073-064 16 17
peter.moller@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se