Skip to main content

Plusresultat för gymnasie- och vuxenutbildningen trots underskott inom gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 12:18 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4,6 miljoner kronor för 2015. Det finns dock skillnader mellan verksamheterna. Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott men detta vägs upp av överskott inom nämndens övriga verksamheter.

Det är framförallt Fridhemsgymnasiet som fortsätter att göra minusresultat. Resultatet för 2015 visar ett underskott på drygt 11 miljoner kronor. Resultatet är något sämre än prognosen vilket beror på kostnader på cirka 1,5 miljoner kronor för den vattenskada som inträffade på skolan i slutet av 2014.

De kommunala gymnasieskolorna i kommunen attraherar fortfarande klart flesta elever i regionen. Och antalet elever från andra kommuner som vill studera i Umeå fortsätter att vara högt.

Dragonskolans Elitidrottsgymnasium är en starkt bidragande orsak till detta. För att möta intresset finns det planer på att utöka antalet idrotter.
– Skolan har fått förfrågningar från olika specialförbund och lokala idrottsföreträdare om att starta fler idrottsutbildningar. Inom nämnden är vi positiva till en sådan utveckling, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Det är redan klart att skolan kommer att erbjuda nationellt godkända idrottsutbildningar i bandy och simning från hösten 2017.

Ett av nämndens uttalade mål är att öka attraktionskraften för skolornas yrkesprogram. Under förra året ökade antalet sökande till yrkesprogrammen på de kommunala skolorna med två procent. Totalt studerar nu cirka 33 procent av eleverna på ett yrkesprogram. Det är en högre andel än snittet för jämförbara större städer som ligger på 27 procent.

Under den senare delen av 2015 ökade antalet elever inom språkintroduktion mycket kraftigt.

Den största utmaningen har varit att få fram ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Språkintroduktion ges på tre av våra fyra skolor.

Inom vuxenutbildningen har antalet sökande till yrkesutbildningar ökat liksom intresset för distansutbildningar. En tydlig trend är att allt färre är intresserade av traditionell klassrumsundervisning. Medborgarna vill istället kunna kombinera studier, arbete och familjeliv. Vård- och omsorgsutbildningen är den mest efterfrågade utbildningen.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.