Skip to main content

Positiva till en ny multiarena i Obbola

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 17:33 CEST

Fritidsnämnden ställer sig positiva till att en ny multiarena ska byggas i Obbola. Men eftersom arenan ses som en gemensam fråga för flera kommunala verksamheter lämnas beslutet över till kommunstyrelsens arbetsutskott. Fritidsnämndens förslag är att Obbola IK ska få projektmedel för arenan under 2015, förutsatt att föreningen får sökta medel från Allmänna arvsfonden.

– Vi är väldigt positiva till satsningen men eftersom vi ser att anläggningen kommer att gynna och beröra fler områden än fritidsverksamheten, som till exempel skola och barnomsorg, så lämnas beslutet över till kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.

En mötesplats till för många
Obbola IK har sökt medel för att bygga och driva en modern utomhusmultiarena anpassad för barn, ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer. Tanken med arenan är att skapa möjligheter för framförallt cykelträning men även boule, styrketräning och konditionsaktiviteter året runt. Den nya arenan syftar till att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av Harpsjöns friluftsområde. Förhoppningen är också att det ska bli en träffpunkt i samhället där man möts över generationsgränserna. Föreningen lyfter fram att arenan kommer att gynna barns idrottsintresse och att den blir ett bra komplement till Obbola IK:s övriga idrottsverksamhet som idag är mest fokuserad på lagidrott. Med den nya arenan kommer föreningen att kunna erbjuda individuella idrottsalternativ till unga som inte fångas upp av föreningens lagidrott.

3,9 miljoner för steg ett
Föreningen har identifierat vilka kostnader byggnationerna skulle innebära utifrån dagens förutsättningar. Projektet är indelat i två steg. Beräknad kostnad för steg ett är dryga 3,9 miljoner kronor där tänkt finansiering är 2,9 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden, 450 000 kronor från Västerbottens Idrottsförbund och 500 000 kronor från Umeå kommun. Föreningens egen insats är uppskattad till 250 timmar eget arbete.

För mer information

Lennart Arvidsson (V)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se 

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-394 94 61
lennart.e.johansson@vll.se 

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se