Skip to main content

PRESSINBJUDAN FRÅN UMEÅ KOMMUN 2010-01-20

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 11:26 CET

För- och grundskola i samverkan med Kultur och fritid

Invigning och Öppet hus av Ålidhems kultur- och resurscentrum

På fredag den 22 januari invigs Ålidhems kultur- och resurscentrum kl
12.30-14.30 där de som på olika sätt varit delaktiga i bygget är
särskilt inbjudna. Vid invigningen deltar Stadsdirektören Jan Björinge
för att belysa samverkan och dess vinster, även ordförande för
berörda nämnder deltar i invigningen. Kalasorkestern och
Ålidhemselever, gamla som nya, bjuder på musik och uppträdanden. Media
är välkomna, programmet för invigningen är bifogat.

På lördag den 23 januari kl 12.00-16.00 öppnas dörrarna för
allmänheten med caféverksamhet och rundvandring samt flera aktiviteter
riktade till barn.

Se programmet för Öppet hus på Umeå kommuns hemsida, direktlänk
http://www.umea.se/umeakommun/kulturfritid/arkiv/artiklarkulturochfritid/alidhemskulturochresurscentrumharoppethus23januari.5.3384cf81262f93384480001684.html

Varmt välkomna!


Kontaktpersoner:
Maria Westerlund, enhetschef filialenheten Bibliotek, 070-50 88 876
Anders Burwall, tf. avdelningschef för Umeå Fritid Unga, 070-341 67 21
Ewa Gisselberg, skolområdeschef Ålidhem, 070-393 47 01

Gabrielle Hultdin, informatör, för- och grundskolan, 090-16 12 33,
070-345 12 33