Skip to main content

Pressinbjudan, presentation av stor undersökning om ungas hälsa i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:15 CEST

Hur mår Umeås ungdomar i skolan, på fritiden och hemma? Torsdag den 8 maj presenteras resultatet av en stor undersökning om ungas hälsa i Umeå, Unga14.

Medierna inbjuds att ta del av presentationen av resultatet och möta tjänstemän och politiker direkt efter.

Plats och tid:
Ungdomens hus, Hamnmagasinet
Kl 8.30-9.30 presentation av resultatet
Kl 9.30 möjlighet att ställa frågor till tjänstemän och politiker

Fakta:
I februari fick alla ungdomar i årskurs 7-10 och gymnasiet möjlighet att besvara en enkät om sin hälsa och sitt mående i skolan, på fritiden och hemma. Det var hög svarsfrekvens, 79 %. Målsättningen med undersökningen är att skapa ett brett underlag som ger goda förutsättningar för ett gemensamt förebyggande arbete i ungdomarnas närmiljö, och ett underlag för beslutsfattare i kommunen för att förbättra ungas livsmiljö.

Rapporten med analys offentliggörs på www.umea.se under torsdagen den 8 maj.

Mer information:
Camilla Tunell
Ordförande i styrgrupp för Unga-enkäten
070-330 50 15