Skip to main content

Pressinbjudan: Rådslag för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 08:56 CEST

Samtal med elever från Dragonskolan. Från tidigare Rådslag. Foto: Matz Glantz, Umeå kommun

Umeå kommun bjuder för fjärde året i rad in till Rådslag för hållbar stadsutveckling. Tillfället då Umeås ungdomar möter beslutsfattare och berättar hur de ser på sin egen stads hållbara utveckling. Media inbjuds att närvara.

Datum: Torsdag 19 oktober
Plats: Nolia
Tid: kl 9:30 – 15:30

Rådslaget är ett inspirerande och involverande seminarium om den hållbara staden med inbjudna aktörer och Umeås beslutsfattare – politiker, tjänstepersoner, skolungdomar och experter.

- Det är viktigt för politiker och tjänstemän som arbetar idag, att ha en dialog med ungdomarna som är framtidens Umeå, om hur Umeå ska växa till 200 000 invånare på ett hållbart sätt, säger Margareta Rönngren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Deltagare

Elever från Dragonskolan, Sjöfruskolan, Tegs Centralskola och Grubbeskolan.
Karin Bodin, VD Polarbrödsgruppen
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun
Thomas Olofsson, professor vid Umeå Universitet
Moderator är Fredrik Warberg, Tidsverkstaden.

Program

09:30 Registrering, fika och utställning
10:00 Välkommen till årets rådslag
Margareta Rönngren, kommunalråd, Umeå kommun
10:20 Vår roll i ett hållbart Umeå
Karin Bodin, VD Polarbrödsgruppen, Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun och Thomas Olofsson, professor vid Umeå Universitet samtalar om hur deras verksamheter bidrar till ett hållbart Umeå tillsammans med moderator Fredrik Warberg, Tidsverkstaden.
11:00 Så vill vi se framtidens hållbara Umeå
Under hösten har ungdomar från Dragonskolan, Sjöfruskolan, Tegs Central och Grubbe-skolan arbetat med framtidsbilder för Umeå. Presentation av förslagen.

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 forts. Så vill vi se framtidens hållbara Umeå
13:00 Hållbarhetsförslag för framtiden
Vi diskuterar vilka idéer som Umeå bör satsa på för att bli en attraktiv och hållbar stad.
13:45 Mässmingel med fika
Gå en rundtur i rådslagsutställningen där alla ungdomars framtidsbilder presenteras.
15:00 Avslutning med prisutdelning
15:30 Slut

Välkommen till en dag full med samtal och debatt om klimatet och staden med ungdomars framtidsbilder om Umeå 2050 i fokus.

Mer information hittar ni på www.umea.se/radslag

Kontakt

Erika Åberg
enhetschef, Naturskolan
Umeå kommun
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.