Skip to main content

Presskonferens, för- och grundskolenämnd

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:15 CET

För- och grundskolenämnden sammanträder torsdag den 4 februari.
Nämnden ska bland annat besluta om utbetalningsmodell för enskilda
förskolor och fristående grundskolor samt lokalförsörjningsplan och
årsbokslut. Årsbokslutet är bifogat. Övriga ärenden finns att läsa
www.umea.se under protokoll och föredragningslistor till nämnder.

Direktlänk:
[
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html
]http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html

Media inbjuds till presskonferens efter nämndssammanträdet.

Tid: Torsdag 4 februari kl 15.15 (sammanträdet håller på till 15.00)
Plats: Stadshuset, byggnadsnämndens sammanträdesrum


Välkommen!


Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-16 12 33, 070-345 12 33
E-post: gabrielle.hultdin@umea.se