Skip to main content

Pressmeddelande för- och grundskolenämnden

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 15:47 CEST

Statlig specialskola till Umeå

Specialpedagogiska institutet har beslutat att placera en specialskola för
elever med grav språkstörning i Umeå. Ett beslut som stöds av för- och
grundskolenämnden.

För- och grundskolenämnden beslutade idag att acceptera institutets val av
Umeå som lokalisering för en statlig specialskola, under förutsättning att
erforderliga avtal om ansvar, ansvarsfördelning och ekonomi tecknas.
- Vi ser fram emot att få vara med och bygga upp denna skola, och vi vet
att vi har de kompetenser som krävs, säger Margareta Rönngren (s),
ordförande i nämnden.

Regeringen beslutade den 13 mars att överlämna en proposition till
riksdagen som föreslåt att två nya specialskolor ska inrättas för elever
med synskada och ytterligare funktionshinder, samt elever med grav
språkstörning.
Den nya skolan i Umeå beräknas kunna starta så snart en överenskommelse
upprättats mellan Umeå kommun och Specialpedagogiska Skolmyndigheten.


För- och grundskolenämnden nobbar fler friskolor i kommunen

Nämndens yttrande till skolverket - inga fler friskolor.

Vid dagens sammanträde beslutade för- och grundskolenämnden om yttrande
till Skolverket angående friskoleansökningar.
Ulno AB som idag driver friskolan Prolympia vill utöka sin verksamhet till
att även omfatta förskoleklass och grundskola. Internationella Engelska
Skolan i Sverige AB har ansökt om att få starta upp en ny friskola i Umeå.
Nämnden beslutade med siffrorna 7-3, en nedlagd röst, att föreslå till
Skolverket att avslå båda ansökningarna.
(m) och (fp) reserverade sig mot beslutet.
- Fler fristående skolor stimulerar de kommunala skolorna att höja
kvalitén, säger Stefan Nordström (m), vice ordf. i nämnden.
- Det finns varken behov av eller ekonomi för fler friskolor. Vi har idag
ett problem med elevminskning, och fler friskolor skulle därmed bara
förvärra situationen ytterligare, säger Margareta Rönngren (s) ordförande
i nämnden.Kameraövervakning på Grubbeskolan

På grund av den sista tidens skadegörelse vid Grubbeskolan ska nu
övervakningskameror installeras.
Efter att Grubbeskolans skolgård vid ett flertal tillfällen utsatts för
skadegörelse beslutade för- och grundskolenämnden idag att godkänna
rektors ansökan att få sätta upp övervakningskameror.
- Detta är en slags sista åtgärd, och vi hoppas att med detta beslut kunna
få ett stopp på skadegörelsen, säger Margareta Rönngren (s) ordf. i
nämnden.

Kamerorna planeras vara sensorstyrda och endast vara igång under
icke-skoltid.


För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39