Skip to main content

pressmeddelande ksau och np

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 10:36 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs- och planeringsutskott den 20 oktober 2009:

Botniabanans invigning blir en folkfest
Kommunen lägger in 500 000 kronor till evenemang när Botniabanan invigs i augusti.
– Jag vill ha en riktig folkfest under invigningshelgen, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Botniabanan invigs 28-29 augusti med en rullande invigning där 70 gäster, däribland delar av kungafamiljen, åker tåget från Kramfors till Umeå med stopp på de olika stationerna efter vägen. När tåget stannar i Umeå invigs stationen Umeå Östra.

– Det är en speciell händelse vi jobbat hårt för, och vi vill att umeborna ska få en minnesvärd helg, säger Lennart Holmlund.

Den totala kostnaden för Umeås del av arrangemanget beräknas till högst 3 miljoner kronor, där Botniabanan anslår 700 000 kronor och INAB står för resterande belopp.

På söndagen planeras för allmänhetens åkning, då besökare får åka tåget.

Positivt resultat för Umeå kommun

Trots finanskris visar kommunen ett plusresultat på 132 miljoner kronor för 2009. Överskottet ska disponeras till kommande pensionsutbetalningar och fortsatt satsning på kulturhuvudstadsåret 2014.

Nämnderna visar totalt ett minusresultat på 2 miljoner. Socialnämnden har det största underskottet med -24 miljoner kronor, men sex av nämnderna visar plusresultat.

– Det finns all anledning att ge beröm till våra nämnder säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

60 miljoner av överskottet sätts av till kommunens pensionsstiftelse, en stor del intecknas i eget kapital för att bland annat användas till kulturhuvudstadssatsningen.

– Resultatet är bättre än väntat och visar att Umeå har en stabil ekonomi. Det positiva är att vi kan göra ytterligare avsättningar för kommande pensionsutbetalningar, säger Anders Ågren (M) vice ordförande i kommunstyrelsen.


Umeå kommun fortsätter satsa på miljöteknik

Umeå kommun fortsätter satsningen mot målet att bli ett nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att bevilja 50 000 kronor för 2010 och reservera 200 000 kronor för 2011, lika mycket för 2012 och 150 000 kronor för 2013 till projektet Technical visits Umeå – nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling.

Projektet ska utifrån regionens expertkompetens och demoanläggningar paketera och marknadsföra miljösmarta systemlösningar på produkt- produktions och stadsdelsnivå.

Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se


Maria Lindberg
Informatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se