Skip to main content

Program mot buller på samråd

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2013 15:46 CET

Umeå kommuns åtgärdsprogram mot buller skickas ut på samråd, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet gäller åtgärder för perioden 2013-2018.

Åtgärdsprogrammet ska senast 18 juli 2013 vara fastställt av kommunfullmäktige, och innan dess ska samråd ske med allmänheten och berörda. Programmet har mer karaktären av en strategisk plan än en detaljerad åtgärdslista ”gata för gata” och kan ses som uppstarten på ett mer systematiskt arbete med buller.

Åtgärder som föreslås fram till 2018 är:
• Förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor
• Bidrag till fastighetsägare för bulleråtgärder
• Program för vallar och bullerplank
• Införande av ändrade/sänkta hastigheter
• Ljudkrav vid upphandling samt öka andelen el- och hybridfordon
• Utredning om tystare beläggning
• Utredning om trafikreglerande åtgärder i syfte att minska buller
• Utredning om ljudmiljön i parker och rekreationsområden samt vid torg och liknande platser
• Ta fram vägledning för tillämpning av råd och riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation
• Systematiskt arbete med bullerfrågor i kommunen genom ökad samverkan, framtagande av rutiner och informationsmaterial om olika bullerskyddsåtgärder
• Tillsyn av bullersituation vid bostadsfastigheter och förskolor och skolor samt tillsyn av bullrande verksamheter

– Det är viktigt att programmet går ut till fastighetsägare och andra aktörer, så att vi inte gör åtgärder som hämmar byggandet, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

– En långsiktig strategi för buller är mycket bra. Vi måste också hitta en gemensam linje i bullerfrågorna med framför allt Länsstyrelsen, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marie-Louise Rönnmark (S).

Mer information:

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Marie-Louise Rönnmark (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se