Skip to main content

Rådhusesplanaden delvis stängd från 15 februari

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 11:17 CET

Länsförsäkringar bygger om sin fastighet i centrum. Under cirka två år kommer därför Rådhusesplanadens södergående körbana vara avstängd för all trafik, både för fotgängare och för fordon.

Bo­ende får särskild information i brevlådan om in- och utfarter till fastigheten under byggtiden.


Öppet för trafik men begränsad framkomlighet
Under byggtiden kommer Västra Norrlandsgatan endast att ha det ena körfältet öppet. Trafikanter ombeds välja alternativa vägar för att lämna så stort utrymme som möjligt till bussarna som kör där.

Kommunen ber om överseende för de störningar som arbetet kan medföra.

För din egen och andras säkerhet
För att bygget ska kunna genomföras utan fara för omgivning och arbetare, krävs försiktighet. För din egen och andras säkerhet ber kommunen därför samtliga trafikanter respektera avstängningar och visa hänsyn.

Kontakt
Sara Olsson
trafikingenjör
Umeå kommun
090-16 15 30


Andreas Westman
produktionschef
Skanska Sverige AB
010-449 37 88


Mikael Isaksson
fastighetschef
Länsförsäkringar
Västerbotten
090-10 91 50Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.