Skip to main content

Rådhustorget - en plats för medborgare, manifestationer, torghandel och evenemang

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 13:19 CET

Rådhustorget ska vara en tilltalande mötesplats året om för torgets besökare. Och det ska vara en självklar plats för olika större och mindre aktiviteter. För att fler ska få plats och för att säkerställa att torghandeln bidrar till en trivsam stadsmiljö kommer torghandelns regelverk att ändras i samband med ombyggnaden av Rådhustorget.


Torghandeln finns till för torgets besökare och har varit en omdiskuterad fråga under lång tid. Det är för många ett uppskattat sätt att handla och den ska vara ett trevligt inslag i gatumiljön som bidrar till en vacker och levande stadsbild och folklivet på torget. Torghandeln ska också fungera väl med andra aktiviteter som sker på torget, där många aktiviteter konkurrerar om samma yta.


- Idag vill många vara på Rådhustorget; torghandel, manifestationer och evenemang - ytan räcker inte till för alla önskemål. Därför behövs nya lösningar, för Rådhustorget och för centrum. Vi vill ge medborgarna större plats och vi behöver skapa bra lösningar som bidrar till att Rådhustorget är trivsamt och fungerar väl, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.

Ändring i regelverk ger bättre ordning och plats åt fler
Dagens torghandel upplevs av många som stökig och vid evenemang har konflikter uppstått.
Framtidens torg ska kunna ge plats för såväl manifestationer som marknader och festivaler samtidigt som mindre, kortvariga aktiviteter som till exempel loppmarknader, bokbytardagar och försäljning av fika och hantverk också behöver utrymme. Därför föreslår en enig teknisk nämnd kommunfullmäktige att fastställa de ändrade lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Det nya regelverket tillämpas från att torget är färdigbyggt.

Ändringen innebär bland annat att på Rådhustorget ska försäljningen ske från ett öppet stånd som är i vårdat skick och på Rådhustorget får endast försäljning av varor ske. Torgvagn kan godkännas för känsliga varor, t ex blommor och glass. Ett foodtruck-system skapas för matförsäljning från fordon i centrum, och den försäljning av mat som idag sker på torget erbjuds plats där.

- Vi vill att Rådhustorget ska vara levande och fyllt av människor. Det ska vara en mötesplats och en självklar plats för olika aktiviteter. Alla umebor ska kunna använda torget om man har behov av det, säger Stefan Nordström, tekniska nämndens vice ordförande.

Nämnden beslutade också att ge Gator och parker i uppdrag att fortsätta utreda frågan om fasta tak eller markiser för senare beslut i tekniska nämnden. Arbetet ska ske i samråd med nuvarande torghandlare. Dessutom ska Gator och parker utarbeta ett regelverk för ett Food
truck-systemet i Umeå.


Kontakt:
Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se
Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se
Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.