Skip to main content

Rådslag om hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 17:12 CET

Vilka framgångar och utmaningar möter Umeå i arbetet med hållbar stadsutveckling? Hur ser Umeås ungdomars framtidsbild ut av vår stad år 2030? Vilka frågor och råd har de till experter och beslutsfattare? Media inbjuds att närvara vid "Rådslag om hållbar stadsutveckling" den 19 februari. 

Som en del i Earth Hour City Challenge kommer Världsnaturfonden WWF och Umeå kommun att genomföra ett rådslag om den hållbara staden med inbjudna aktörer, Umeås beslutsfattare; politiker och tjänstemän samt skolungdomar. Umeås ungdomar ska presentera sin vision för den hållbara staden - "Vår stad 2030". En panel med experter bidrar till att ge värdefull feedback och idéinput till Umeå kommuns framtida arbete. 

Rådslaget sker den 19 februari och bjuder också korta, intresseväckande inspel om hållbar stadsut-veckling och strategier för hållbar utveckling av Sabina Andrén, Världsnaturfonden WWF, professor Carl-Johan Engström, Carl Arnö på Umeå kommun, Malin Rönnblom på Umeå Universitet och Ema-nuel Dohi från Dohi Sweden. Allt under ledning av moderator Peter Örn, tidigare ordförande i rege-ringens Delegation för hållbara städer.

Skolungdomar utmanar politiker och experter

Elever från Fridhemsgymnasiet, Dragonskolan och Tegs Centralskola har, med handledning från Världsnaturfonden WWF och stöd från kommunens tjänstemän, under vintern arbetat fram sin framtidsbild av "Vår stad 2030" ur ett hållbarhetsperspektiv. Deras arbete kommer att presenteras under intressanta former på Rådslaget. 

Det är över 200 personer anmälda till seminariet, varav många är politiker. Exempelvis har byggnadsnämnden har flyttat sitt nämndsmöte för att ha möjlighet att delta på detta rådslag.

- Det är dagens ungdomar som är framtidens vuxna och det är viktigt att dagens politiker får ta del av deras reflexioner kring hur Umeå ska växa till 200 000 invånare på ett hållbart sätt. Jag ser väldigt mycket fram emot dagen, säger Åsa Ögren (S), byggnadsnämndens ordförande. 

- Världens städer står idag för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Städerna spelar en nyckelroll när det gäller att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi. I WWFs klimatut-maning Earth Hour City Challenge har Umeå på ett imponerande sätt visat hur man jobbar med hållbar stadsutveckling. Med en turné i Sverige vill vi uppmärksamma städernas stora möjligheter att hitta lösningar som minskar vårt fotavtryck, ger ökad livskvalitet och engagerar människor, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Media inbjuds att delta på ett involverande seminarium

Datum: onsdag 19/2
Tid: kl 12 – 17 (vi börjar med lunch)
Plats: Sagateatern, Umeå

Mer information

Se under rubriken resurslänkar nedan.

Kontakt

Johan Sandström
Energi- och klimatrådgivare
Umeå kommun
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Erika Åberg
Naturskolan 
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se 

Emelie Kärre
Handläggare Hållbara städer
Världsnaturfonden WWF
070-543 95 09
emelie.karre@wwf.se