Skip to main content

Ramtillskottet håller för- och grundskolan på fötter

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:46 CET

För- och grundskolenämnden beräknas få ett överskott på 11 Mkr i
slutet av 2009 som kommer behövas för att klara ökade kostnader 2010.
Fler barn i både förskola och skolbarnsomsorg, målet med minskade
barngrupper i förskolan, tillfällig ökning av kostnader för ny
skolstruktur i de östra stadsdelarna och utökad hörselverksamhet på
Hagaskolan ökar kostnaderna för nämnden nästa år, där ramtillskottet
på 35 Mkr kommer att behövas.

För- och grundskolenämnden beslutade idag om budget för 2010 och
verksamhetsplan för 2010-2012.  Ramtillskottet på 35 Mkr gör att det
inte längre är aktuellt med planering av större varsel av personal, de
stora kostnadsanpassningarna ligger i lokalförändringar som får effekt
hösten 2010.

– Alliansen reserverar oss mot beslutet om budget och verksamhetsplan
och yrkar fortfarande på att Sofiehemsskolan blir kvar inom befintlig
ram, säger Stefan Nordström (m).

– Trots budgetförstärkningen har vi ändå ett tufft beting 2010 och
åren framöver. Vi ser flera utmaningar när både antalet barn i
förskolan och elever i grundskolan ökar 2011-2012. Det handlar hela
tiden om att försöka anpassa kostymen för att prioritera våra barn,
elever och medarbetares kunskapsutveckling, säger Margareta Rönngren,
ordförande i nämnden.

Mp gick med på beslutet om budget och verksamhetsplan men yrkar att
Sofiehemsskola blir kvar inom befintlig ram.

Vänstern lyfte fram vikten av att i verksamhetsplan tydliggöra tidpunkt
för när en jämställdhetsförskola ska starta. I vår ska nämnden
besluta vilken förskola det blir.

Ersboda skolområde ska genomlysas
För- och grundskolenämnden beslutade att ge förvaltningen uppdrag att
ge förslag på åtgärder för att minska lokalkostnaderna på Ersboda
skolområde med minst 3 Mkr. Utredningen ska vara klar i mars då nämnden
ska fatta beslut. Antal elever i Umeås stadsdelar ser olika ut och för
Ersbodas del ökar behovet av barnomsorg medan elevantalet i grundskolan
minskat.

Uppdraget innefattar nedanstående punkter:

· Utreda ett antal möjliga scenarior för att utveckla den pedagogiska
verksamheten som stöd för Ersbodas utveckling ur ett ekonomiskt,
socialt och långsiktigt hållbart perspektiv.
· Planering av den pedagogiska verksamheten för alla elever på
Ersboda.
· Möjligheter till samverkan med andra aktörer.
· Infrastruktur avseende socioekonomisk struktur, åldersstruktur,
invandrartäthet, befolkningsflöde, i ett nuläge och i ett
framtidsperspektiv.
· Organisation av träningskolan så att eleverna går i en
åldersadekvat och sammanhållen   · verksamhet.

___________________________________________

Dialog med ungdomar kring illegalt klotter

För- och grundskolenämnden remissvar angående lagligt område för
klotter är att dialogen med ungdomar är den viktigaste. Vidare beslutade
nämnden att dialog ska kombineras med andra åtgärder och upprättande
av en handlingsplan.

Med röstsiffrorna 7-4 klubbades liggande remissvar. Alliansen och
Vänstern reserverade sig mot beslutet där alliansen ville besluta att
inga platser för lagligt klotter ska finnas i Umeå. Vänsterpartiet vill
flytta platsen i I20-skogen till en öppnare plats, mindre i skymundan.

___________________________________________

Beslut i för- och grundskolenämnden som skjuts fram till februari 2010
- Finansieringsbeslut om utvecklingsprojektet PedaGo.
- N  - ya bidragsregler f    - ör fristående skolor och enskilda
förskolor.   - Grundmodell tas beslut om i februari men nya
riktlinjer blir aktuellt f    - örst hösten 2010.   -
- Motionen gällande genuskompetens för studie- och yrkesvägledare.


För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39

Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskoleförvaltningen
090-16 12 33, 070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se