Skip to main content

Regeringen studerar miljöteknik i Umeå

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 08:59 CEST

Regeringskansliets internationella miljötekniksamarbete (IMT) besöker Umeå den 13-14 juni för att träffa kommunorganisationen och intressanta företag inom miljötekniksektorn. Totalt satsar regeringen 400 miljoner kronor på miljöteknikområdet under perioden 2011-2014.

Intresset för Umeå och dess företag inom miljöteknik är stort. Under 2012 var Umeå den stad i Sverige som hade näst flest studiebesök med koppling till miljöteknik. Ökningen har varit stor, bara under våren 2013 kom besökare från bland annat Belgien, Kanada, Finland, Turkiet, Polen och Kina, utöver en rad svenska delegationer.

Technical visits
Umeå kommun, genom Kompetensspridning i Umeå AB, driver sedan 2011 projektet Technical visits, som en del i att göra Umeå till ett nordligt nav för miljöteknik. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Umeå kommun, Umeå kommunföretag, Region Västerbotten, UMEVA och Umeå Energi. En omfattande marknadsföring och positionering har gett resultat och intresset för Umeås kompetens inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling har spridits sig till intressenter världen över.

– Vi är mycket glada åt denna utveckling och ser mycket positivt på framtiden. Umeå har mycket kunskaper och erfarenheter inom miljöteknikområdet att dela med sig av till omvärlden, säger Royne Söderström, projektledare vid Kompetensspridning i Umeå AB.

Ny utbildning
Internationellt har Sverige ett mycket gott renommé inom framförallt systemkunnandet kring att bygga hållbara städer, och detta har Umeå tagit fasta på. Förhoppningarna är stora på den uppdragsutbildning som Kompetensspridning tagit fram tillsammans med Umeå universitet och som nu lanserats. Utbildningen kombinerar föreläsningar med workshops och studiebesök till referensanläggningar.

– Umeå universitet har väldigt mycket kunskap inom miljöteknikområdet.  Vi hoppas att vi ytterligare kan stärka vår position genom att få visa upp Umeå för regeringskansliet. Det kan också leda till nya affärer för företagen i regionen, säger Royne Söderström.

Mer information:

Royne Söderström
Kompetensspridning i Umeå AB
070-602 14 26
royne.soderstrom@umea.se