Skip to main content

Riktlinjer ska förbättra verksamhetsdialogen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 12:13 CET

En utgångpunkt är att kontakt och dialog ska ske med rektor, skolområdeschef, verksamhetschef eller skoldirektör innan man gör ett skol- eller verksamhetsbesök. För att förenkla dialogen mellan skola och nämndsledamöter kommer en kontaktperson att utses på varje gymnasieskola.  

Under det kommande året ska nämndsmöten förläggas på de fyra gymnasieskolorna och inom VIVA:s verksamheter. För att förbättra dialogen ska skolforum ske rullande under året. Och en ”speeddating” mellan elever och nämndens ledamöter ska också ske vid minst ett tillfälle under året. Befintliga programråd kan även nyttjas för dialog i större omfattning än vad som nu sker.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Peter Jacobsson Möller (V)
2:e vice ordförande
073-064 16 17
peter.moller@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se