Skip to main content

Rivningslov för kontorsbyggnad längs Rådhusesplanaden

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 16:08 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat om rivningslov för byggnaden direkt norr om Länsförsäkringar,  Rådhusesplanaden 11. En pågående planprocess är igång där nya möjligheter för kvarteret arbetas fram. Som stöd för rivning hänvisas till befintlig detaljplan där byggnaden inte omfattas av rivningsförbud.

- Det här ett steg i arbetet med att göra hela Rådhusesplanaden till en levande centrumgata, säger Mikel Berglund, ordförande byggnadsnämnden.

Samråd för den pågående detaljplanen beräknas kunna ske under hösten 2015. För närvarande gäller den nuvarande detaljplanen för kvarteret.

 

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.se

Maria Blomqvist
bygglovchef
Umeå kommun
090-16 13 55
maria.blomqvist@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.