Skip to main content

Rökfri arbetstid och tobaksfria möten

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 16:39 CEST

Kommunstyrelsen har beslutat om rökfri arbetstid från och med kommande årsskifte. Dessutom ska barn och ungdomar i all kommunal verksamhet ha rätt till tobaksfria möten med vuxna.

Beslutet om rökfri arbetstid grundas på den ”kraftsamling” för tobaksfri arbetstid som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Som en första del införs rökfri arbetstid (här ingår inte lunch) i all kommunal verksamhet från och med den 1 januari 2013.

I den delen var kommunstyrelsen enig i sitt beslut. Däremot yrkade Anders Ågren (M) avslag på förslaget om ”att barn och unga har rätt till tobaksfria möten med vuxna i alla kommunal verksamhet”.
– I praktiken är detta ett snusförbud. Vi vill inte ha sådana ingrepp i den personliga integriteten, säger Anders Ågren, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Den åsikten delas inte av Eva Andersson (S), ledamot i kommunstyrelsen:
– Det finns inget förbud i detta över huvud taget. Vi ska helt enkelt jobba motiverande.
I beslutet ingår att den gemensamma förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och erbjuda stödinsatser.