Skip to main content

​​Samarbete med Höga kusten/Kvarken skärgård

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 13:23 CEST

Umeå ska delta i projektet Spotlight High-Low Coast, ett företags- och marknadsföringssamarbete med världsarvsområdet Höga kusten/Kvarken skärgård. För detta har kommunstyrelsens arbetsutskott reserverat 40 000 euro (omkring 400 000 kr) för de tre åren 2016–2018.

Umeå ligger mitt emellan de båda världsarven. Besökare som vill se båda områdena kommer att behöva åka båt mellan Umeå och Vasa. Genom ett aktivt deltagande i projektet säkerställs att besökarna även får kännedom om Umeås utbud och förhoppningsvis stannar till i Umeå, lär känna staden, bor, shoppar och äter. Världsarven ger Umeå synlighet och nya gäster. Samtidigt är bedömningen att hela destinationen Höga kusten/Kvarken skärgård gynnas av att en före detta kulturhuvudstad deltar i Spotlight High-Low Coast.

Fokus på hållbarhet
Projektet ska ta fram exempel på produkter och marknadsföringsmaterial som kan användas i samarbetet över landsgränserna i Kvarkenregionen. Fokus ligger även på ökat hållbarhetstänkande för att öka världsarvets attraktionskraft samt på att stödja aktörerna i utvecklingen av turismen i hela regionen. Projektets fyra områden är Paketering/produktutveckling, Gemensam internationell marknadsföring, Fokus på hållbarhet samt Sparring/värdskap.

EU står för 60 procent
Projektet väntas bidra till att höja antalet turister i regionen och kompletterar Umeå och Vasas gemensamma arbete med Midway alignment och strävan efter förbättrade förbindelser och ökat utbyte mellan länderna. En person på Turistbyrån kommer att jobba 20 procent i projektet och engagera företagare till deltagande.
EU bidrar via Botnia-Atlanticaprogrammet med 450 000 av de totalt 750 000 euro som projektet omsluter. Utöver Umeå kommun deltar ytterligare åtta andra aktörer på båda sidor av Kvarken.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se