Skip to main content

Samordning och effektivare inköp kan minska kostnaderna för hälso- och sjukvård i hemmet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 15:39 CEST

Individ- och familjenämnden beslutade under sitt sammanträde 30 augusti att ställa sig bakom några av de förbättringsförslag som tagits fram av tjänstepersoner inom äldrenämnden. Syftet är att minska kostnaderna och att hamna i nivå med andra kommuner.

Individ- och familjenämnden ställde sig bakom följande insatser/åtgärder:

  • Upprätta förråd av förbrukningsmaterial, tillgängligt för alla team, inom hälso- och sjukvård i hemmet.
  • Snabbare leverans och montering av enklare hjälpmedel.
  • Ta fram tydligare kriterier för föreskrivning av träningsutrustning.
  • Införa smartare teknik för delning av mediciner.
  • Samordna inköp, samt införa e-inköp av mat inom hemtjänsten.
  • Höjd avgift för larm inom hemtjänsten.

Resterande förslag återremitterades med önskan om förtydligande om vad insatsen/åtgärden får för effekter.

Förslagen till resursprioriteringar berör både äldrenämnden och individ- och familjenämnden. Därför behöver beslut fattas i båda nämnderna gällande dessa resursprioriteringar. Förslaget i sin går nu vidare till äldrenämnden.

Vänsterpartiet (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.