Skip to main content

Skärpt eldningsförbud i Umeåregionen

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2018 13:23 CEST

På grund av torra markförhållanden har det beslutats att det råder eldningsförbud från och med 2018-07-11 och tillsvidare.

Förbudet har meddelats med stöd av 2 kap 7§ förordning om skydd mot olyckor, SFS 2003:789. Eldningsförbudet gäller i skog och på mark i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Nordmalings kommun. Det tidigare förbudet skärps nu till att omfatta all eldning utomhus, även vid särskilda iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök, engångsgrillar eller annan utrustning som har direkt markkontakt.
Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm samt eldning med grillkol eller briketter i utegrillar eller eldstäder i cementringar på egen tomt. Om det är väldigt torrt är det inte lämpligt att elda ens med grillkol eller briketter.


Tor Håkansson, räddningschef i Beredskap, Umeå kommun
Conny Eriksson, räddningschef Vännäs/Bjurholms kommun
Curt Byström, räddningschef Nordmalings kommunUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.