Skip to main content

Skolungdomar ger råd till politiker och experter

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 13:54 CEST

Vilka framgångar och utmaningar möter Umeå i arbetet med hållbar stadsutveckling? Hur ser Umeås ungdomars framtidsbild ut av vår stad år 2050? Vilka frågor och råd har de till experter och beslutsfattare? Media inbjuds att närvara vid "Rådslag för hållbar stadsutveckling" onsdag 5 oktober.

Umeå kommun bjuder för tredje året i rad in till Rådslag för hållbar stadsutveckling – den här gången med fokus på lösningar för den smarta staden! På rådslaget deltar politiker, tjänstepersoner, skolungdomar och experter.

– Det är viktigt för oss politiker att ha en dialog med ungdomar för att ta del av deras tankar kring hur Umeå ska växa till 200 000 invånare på ett hållbart sätt, säger Margareta Rönngren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Tid: 5 oktober, klockan 9:30 – 16:00
Plats: Nolia

Elever från Dragonskolan och Sjöfruskolan har, med stöd från kommunens tjänstepersoner arbetat fram sin framtidsbild av "Vår stad 2050" ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på lösningar för den smarta staden. Deras arbete kommer att presenteras under intressanta former på Rådslaget, och de kommer även att samtala med närvarande beslutsfattare kring sina arbeten.

Program
09:30 Drop-in, fika, registrering, möjlighet att ta del av utställningarna
10:00 Välkommen
–Margareta Rönngren (S), kommunalråd
10:05 Inledning, program, uppmjukning om hållbarhet, sätta scenariot med 2050 
– Fredrik Warberg, Tidsverkstaden i Göteborg
10:20 "Rapport från ett hållbart 2050"
–Fredrik Warberg, Tidsverkstaden, flyttar oss till 2050 och sammanfattar hur det är och ger exempel på hur det gick till.
10:50 Korta elevpresentationer
11:30 Lunchmingel med utställning
12:30 Genomgång av rätta svar från quiz
12:45 Utställning och workshop –pass 1
13:25 Utställning och workshop –pass 2
14:10 Uppsamling av high-lights från samtal i workshops och utställningar
14:30 Presentationer kopplat till Umeå 2050 - tankar från kommunen, näringslivet och universitet
–Sofie Lundberg, rektor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet
–Mari Gustafsson, varuhuschef IKEA Umeå
–Pernilla Helmersson, planerare, Umeå kommun
15:30 Avrundning/panel
15:40 Tack för idag

Mer information hittar ni på umea.se/radslag

Kontakt
Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Erika Åberg
enhetschef, Naturskolan
Umeå kommun
070-569 03 21
erika.aberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.