Skip to main content

Snart startar rivningen av gamla simhallen på Haga

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 08:30 CET

Umeå kommun har anlitat en entreprenör för att riva gamla simhallen. Arbetet kommer att påbörjas omkring 15 februari och ska vara klar sommaren 2017. Marken som frigörs efter rivningen skapar plats för omkring 400 nya bostäder.

Arbetet startar med en invändig sanering av byggnaden.

– Vi har bland annat hittat asbest i byggnaden. När allt farligt avfall är sanerat påbörjas den utvändiga rivningen, omkring i slutet av mars, säger Pontus Lundström, byggprojektledare.

Rivningen sker inom avspärrat område. En utredning på närliggande fastigheter har genomförts för att säkerställa att rivningen inte ska innebära risk för skador på närliggande byggnader. Det besiktas både innan rivningen påbörjas och efter rivningens slut.

Rivningsarbete främst på vardagar
Rivningen pågår främst kl. 7–19 på vardagar. För att hålla tidplanen kan entreprenören i undantagsfall behöva arbeta även under andra tider.

– Rivningen kommer att leva om, men ljudnivån kommer att hålla sig inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser. Vi ber om överseende med de störningar som eventuellt kan uppstå, säger Pontus Lundström.

Kontakt
Pontus Lundström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 78
070-290 31 25
pontus.lundstrom@umea.se

På grund av säkerhetsskäl kan Umeå kommun inte erbjuda media att besöka gamla simhallen innan eller under rivningen. Det är inte tillåtet för obehöriga att vistas inom det avspärrade området.Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.