Skip to main content

Socialnämnden och kommundelsnämnderna ger stöd till trygghetsboenden

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 14:30 CET

Socialnämnden och kommundelsnämnderna ger stöd till fastighetsägare som önskar driva trygghetsboenden från och med 1 januari 2014. Att känna sig delaktig i en gemenskap med andra människor kan göra att man känner sig mer trygg. Trygghetsboende är en boendeform där det finns förutsättningar för gemensamma aktiviteter och trygghetsskapande service åsom värd/värdinna, social samvaro, måltider, aktiviteter och rekreation.

Vid nämndernas sammanträden i december beslutade socialnämnden och kommundelsnämnderna att inrätta stöd för att stimulera byggandet av fler trygghetsboenden för äldre.

– Att införa den här subventionen för fastighetsägare är ett sätt för de sociala nämnderna att arbeta preventivt. För den enskilde finns det bostadstillägg att söka från Pensionsmyndigheten, så det ska vara möjligt för alla, oavsett pension och hyresnivå, att flytta till ett tillgängligt boende, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Trygghetsboende drivs inte av kommunen och hyresgästerna behöver inget beslut om stöd för kommun för att bo där. Boendeformen har dock ett tydligt förebyggande perspektiv som kan skjuta upp behov av stöd från äldreomsorgen och socialnämnden tillsammans med kommundelsnämnderna i Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar har aktivt arbetat för att fastighetsägare ska etablera fler trygghetsboenden. 

– Trygghetsboenden har på senare år blivit mycket eftertraktade och definitivt något vi behöver fler av i Umeå kommun. Det är min förhoppning att detta stöd kan uppmuntra fastighetsägare och entreprenörer att ta steget till att våga bygga fler trygghetsboenden. Det är det många som vinner på, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Trgghetsboenden är också fysiskt tllgängliga bostäder och ska underlätta för samhällsservice såsom matleverans oh hemtjänst.

 – Trygghetsbostaden ska vara tllgänglighetsanpassad så att alla har möjlighet att få ta del av en trygg boendeform, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande i socialnämnden.

Subventionen ska i användas för att säkra inrättandet av värd/värdinna och för att finansiera gemensamhetslokaler på boendet. Beslutet gäller från 1 januari 2014.


Mer information:

Kontaktuppgifter till politiker finns på www.umea.se/kontakt_politiker och till verksamheter och ansvariga tjänstemän på www.umea.se/kontakt_verksamhet.

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070-316 03 83
annelie.johansson@umea.se