Skip to main content

Socialnämnden redovisar ett minusresultat

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 13:53 CEST

Efter årets första fyra månader är socialnämndens resultat -1,1 miljoner kronor. Resultatet beror på höga kostnader för köp av vård för unga och hemsjukvårdens kostnadsutveckling.

–  Vi ser nu ett positivt trendbrott, andelen barn och unga med öppenvård inom Umeå kommuns egna verksamheter ökar, vilket är positivt för att hålla socialnämndens budget i balans, säger Owe Persson (S), ersättare, socialnämnden.

Utmaningen för individ- och familjeomsorgen är kostnaderna för köp av vård. För att komma till rätta med detta arbetar verksamheten bland annat med att öka andelen öppenvård inom Umeå kommuns egna verksamheter.

–  Det är glädjande att vi nu kan se effekter av de beslut som vi tidigare har tagit och att andelen barn och ungdomar med intern öppenvård ökar istället för att vi köper vård, säger Veronica Kerr (Kd), förste vice ordförande, socialnämnden.

Minskat behov av försörjningsstöd
Utbetalt försörjningsstöd är betydligt lägre än väntat. Den positiva utvecklingen förväntas kvarstå under året.

–  En utökad samverkan mellan VIVA arbetsmarknad, arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har hjälpt fler unga ut till arbetsmarknaden, vilket är mycket bra. De som är över 25 år, arbetslös och söker försörjningsstöd, har idag behov av större och mer omfattande insatser än tidigare – vilket gör att vi måste se till att ha resurser för detta, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.


Owe Persson(S)
ersättare
socialnämnden
Umeå kommun
070-392 63 15
owe.persson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande  (tillförordnad ordförande vid detta sammanträde)
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se