Skip to main content

Socialtjänstens jämställdhetsarbete gott exempel på resultatkonferens

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 15:02 CET

Jämställdhetsarbetet vid socialtjänsten i Umeå uppmärksammas som ett gott exempel när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar resultatkonferens för satsningen Hållbar jämställdhet imorgon fredag.

Imorgon presenteras resultaten av Program för Hållbar Jämställdhet, den största satsningen inom området som genomförts i Sverige. Åttiofem utvecklingsarbeten för just hållbar jämställdhet har sedan 2007 drivits över hela Sverige.

Likvärdig service för kvinnor och män, inom alla livets områden
På slutkonferensen på fredag lyfter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram några av de projekt runt om i landet som lyckats allra bäst. Umeå har medverkat med 2 projekt inom ramen för Hållbar jämställdhet, ett inom ramen för samarbetet i Umeåregionen (ett projekt om kunskap och ledningssystem i Umeåregionen) samt socialtjänstens projekt "Ett könsmedvetet arbete i socialtjänstens biståndsbedömning", som nu lyfts fram som ett spännande och lärorikt exempel.

Vad står i vägen för en jämställd socialtjänst?
"Ett könsmedvetet arbete i socialtjänstens biståndsbedömning", som pågått sedan den 1 september 2009, har gått på djupet med föreställningar om kön och hur vi förhåller oss till jämställdhet i vårt vardagliga arbete. Navet har varit forskningscirklar, det vill säga verksamhetsnära utvecklingsarbete

Här är några av resultaten i projektet
·         Ny kunskap om hur vi fördelar ansvar på våra brukare utifrån föreställningar om kön - språkbruk och ansvarsfördelning
·         Ny kunskap om hur vi behöver arbeta med jämställdhet - kunskap och kritiskt granska vårt arbete
·         Diskussionsunderlag för att öka könsmedvetandet i arbetsgrupper tas fram i projektet
·         Jämställdhetsintegrerat kvalitetssystem som synliggör kön och analyserar om skillnader mellan könen upptäcks
·         Kompentenshöjning genom utbildningar och forskninsgcirklar som ger en ny utgångspunkt för det fortsatta arbetet
·         Mer specificerade jämställdhetsmål till verksamheterna som tydliggör jämställdhetarbetet
·         Bättre tillgång på statistik och mer kunskap om hur vi analyserar statistik utifrån ett genusperspektiv
·         Uppmuntra efterfrågan på könskonsekvensanalyser

För mer information kontakta:
Kristina Larsson (på plats i Stockholm)
Informatör
Socialtjänsten Umeå kommun
090-161342
070-3160383
kristina.larsson@umea.se<mailto:kristina.larsson@umea.se>

Eva Andersson (s) (på plats i Stockholm)
Ordförande socialnämnden Umeå
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se<mailto:eva.andersson@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>