Skip to main content

Städservice och miljö- och hälsoskydd är årets verksamheter

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 11:48 CET

I år har två vinnare utsetts till Årets verksamhet i Umeå kommun, städservice och miljö- och hälsoskydd. Båda visar goda resultat med ett tydligt kvalitetstänkande i arbetet. Förutom ära och diplom får de en prissumma på 100 000 kronor var.

Städservice är en intraprenad med 160 anställda som utför lokalvård på cirka 60 ställen runt om i kommunen. Sammanhållningen i personalgruppen och fokus på kunderna är två skäl till att städservice har utsetts till årets verksamhet.

- Vi utför lokalvård i hela kommunen i alla tänkbara lokaler, säger Birgitta Persson Ståhl, som är chef för städservice och mycket glad över utmärkelsen. När medarbetarna inte är samlade på ett ställe blir det viktigt att aktivt jobba för vi-känslan. Varje distrikt har aktiviteter för medarbetarna och två gånger om året ordnas aktiviteter för hela enheten.

Friska medarbetare
Medarbetarna på städservice trivs med sitt arbete, alla utbildas med yrkesbevis och verksamheten är kvalitetscertifierad. Sex hälsoinspiratörer finns till hands för att främja hälsa och friskvård, en bidragande orsak till att städservice har få korttidssjukskrivna.

Kundens behov i fokus
Under nästa år ska städservice jobba med att bli ännu bättre, bland annat genom att ytterligare fokusera på kundernas behov och att utveckla miljöarbetet ännu mer.

- Vi tänker mer på miljön och har infört källsortering och vi försöker också använda mer miljövänliga metoder med mindre skadliga ämnen, säger Mona Flumée, distriktchef för västra området.

Motivering till städservice utmärkelse:
"Genom att synliggöra och lyfta den enskilda medarbetarens betydelse genom medskapande, eget ansvar och friskvård, genomsyras verksamheten av friska och nöjda medarbetare och en hög kundkvalitet."


Tredje gången gillt för miljö- och hälsoskydd
Efter två hedersomnämnanden blev det tredje gången gillt för medarbetarna på miljö- och hälsoskydd, som också blev utsedda till Årets verksamhet.

- Vilken ära att vinna, det här är en bekräftelse på att det vi gör är rätt, säger Margareta Green Palo, miljö- och hälsoskyddschef.

Många olika verksamheter
Miljö- och hälsoskydd arbetar inom många olika områden: tillsyn av och information om livsmedel, miljö- och hälsoskydd, miljöbedömningar av detaljplaner och hjälp med till exempel klimat- och energirådgivning, konsumentvägledning och skuldsanering. Till det kommer stödprocesserna information, administration, kvalitet och ledning.

Kvalitet följs upp
I verksamheten pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Sedan 2008 är miljö- och hälsoskydd miljöcertifierade, vilket innebär att revisionen varje år följer upp verksamheten.

- Utmärkelsen är en morot att fortsätta med vårt kvalitetsarbete, viljan att göra ännu mer och planerna på hur vi nu ska fortsätta finns redan, säger Roger Westman, miljöinspektör.

Motivering till miljö- och hälsoskydds utmärkelse:
"Miljö- och hälsoskydd uppvisar en väl fungerande verksamhet med goda resultat och ett långsiktigt tänkande där ambitionsnivån är att tillhöra de allra bästa."


Bilder:
Städservice: Anita Bergqvist, Susann Ahokaneas, Maj-Len Grönroos, Lars Holmlund, Gun Edmundsson i bakre raden och Nim Boström, Birgitta Persson Ståhl och Mona Flumée längst fram, är alla glada över att städservice har utsetts till årets verksamhet.

Miljö- och hälsoskydd: Bildtext: Roger Westman, Thérése Siksjö och Margareta Green Palo på miljö- och hälsoskydd är glada över utmärkelsen till Årets verksamhet och sporrade att höja kvalitetsarbetet ytterligare.

Foto: Andreas Nilsson

Fakta om utmärkelsen Årets verksamhet
Priset ska uppmärksamma goda exempel bland kommunens verksamheter, inspirera och skapa diskussion. Utvärderingen bygger på att verksamheterna frivilligt väljer att delta och dela med sig av sina erfarenheter. Under processens gång granskas verksamheten av examinatorer. Kvalitet, resursanvändning, förmåga att planera och utvärdera, och hur verksamheten tar hand om medarbetare och brukare är några områden som betygsätts utifrån en på förhand given mall. Efter en granskning i flera led, där medarbetare, fackliga representanter och en jury arbetar sida vid sida, utses en vinnare.

Mer information:
Johan Gammelgård
kvalitetschef
Umeå kommun
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se<mailto:johan.gammelgard@umea.se>

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>