Skip to main content

Stöd till föreningarna Vi fem och X-cons

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 15:16 CEST

Socialnämnden beviljade vid sammanträdet 26 juni stöd till paraplyorganisationen Vi fem samt
föreningen X-cons.

– Vi har ett välutvecklat samarbete med föreningar i Umeå. Tillsammans med kommunen bygger vi starkare nätverk, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Vi fem anordnar trivselcafé, film- och fikaträffar för seniorer i Umeå och samverkar med verksamheten Kultur för seniorer. Vi fem består av rikspensionärsorganisationerna PRO Umeå, RPG, SKPF, SPF och SPRF. Vi fem/rikspensionärsorganisationerna delar lokal med föreningsstödet på Storgatan
76. De beviljade 10 000 kr, ska främst gå till kostnader för denna.

– Det är bra att kommunen kan gå in med ekonomiskt stöd till sociala föreningar eftersom dessa fyller en stor funktion. Kommunen ska stödja det civila samhället i största möjliga mån och inte motarbeta ideella krafter, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

X-cons är en ideell förening för före detta kriminella och missbrukare som hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningen beviljades totalt 38 000 kr för 2013, vilka främst ska går till hyreskostnad för
samlingslokal.

– Vi hoppas och tror att bidragen kommer att ge oss långt mer tillbaka än de kronor vi beviljat stöd, säger Jonas Karlberg (V), ledamot socialnämnden.

Mer information:

Kontaktuppgifter till politiker finns på www.umea.se/kontakt_politiker och till verksamheter och ansvariga tjänstemän på www.umea.se/kontakt_verksamhet.

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Jonas Karlberg(V)
ledamot
socialnämnden
Umeå kommun
070-725 49 19
jonas.karlsberg@umea.se

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070-316 03 83
annelie.johansson@umea.se