Skip to main content

Stort intresse för att bygga på Tomtebo

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 15:41 CEST

Umeå kommun ska teckna avtal med fyra bostadsföretag om mark för totalt omkring 470 lägenheter på Tomtebo, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.
Fördelningen är preliminärt 350 hyresrätter och 120 bostadsrätter.

Intresset för markanvisning för bostadsbyggande inom kvarteren Älvdansen och Pysslingen på Tomtebo har varit ovanligt stort. Av 53 inbjudna bostadsföretag lämnade 20 in önskemål. Kommunen efterfrågade i sin inbjudan bland annat uppgifter om upplåtelseform, antal lägenheter, tidplan och idéer om hållbart byggande och förvaltande.

Snabbt genomförande
Kommunen har uttryckt ett behov av små hyresrätter, och vidare sätter kommunen värde på ett snabbt genomförande. Hänsyn har också tagits till detaljplanens förutsättningar och redan utbyggda kvarter i området. Efter utvärdering ska reservationsavtal tecknas med DAPcompactliving, Slättö Förvaltning, VNB/Cityfastigheter och Rekab/NNJ.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
Presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.