Skip to main content

Succé för digitala fiskekort

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 15:30 CET

Under 2013 samarbetade Umeå kommun och Ume-/Vindelälvens fiskeråd i ett projekt för att förbättra tillgängligheten i fisket genom att erbjuda fiskeföreningarna möjlighet att sälja sina fiskekort på internet. Idag står det klart att det var en enormt lyckad satsning och att försäljningen av digitala fiskekort fortsätter att öka.

Under det första året var det åtta olika föreningar i kommunen som ville testa att sälja digitala fiskekort och resultatet av det första trevande året var att det såldes totalt ca 500 fiskekort. Nu när 2015 års statistik är sammanställd är resultatet ett helt annat. Under året har nära 3 000 fiskekort sålts via internet och allt fler föreningar digitaliserar sin fiskekortsförsäljning. Idag är det 16 av Umeå kommuns 24 föreningar som använder tjänsten.

- Det bästa med att allt är digitalt är att det är enkelt att testa nya saker också. Ta Tvärån som rinner i stan till exempel. Föreningen säljer bara digitala fiskekort i ett begränsat antal per dag under en begränsad tid. En sådan administration hade krävt många ideella timmar och administration men idag sköter det sig självt digitalt, säger Stefan Ågren, fiskerikonsulent på Umeå kommun.

Många fördelar

Fördelarna är många. All information om olika fiskekort, fiskeregler, priser och kartor finns online så det ska aldrig råda några tvivel om vad som gäller vid vattnet. Det går också att köpa fiskekort dygnet runt vilket troligen leder till att fler faktiskt väljer att köpa ett fiskekort istället för att låta bli. Även föreningarna får det enklare. De slipper kontanthantering och behöver egentligen bara säkerställa att informationen som finns online är korrekt.

Det går att göra olika specialfiskekort också, som Sävaråns Fvo testat Skeppsvik. Tidigare var sportfiskarna tvungna att köpa ett dyrare kort som gällde för hela Sävarån men under 2015 fanns möjlighet att köpa ett kort som gällde för bara Skeppvik, som dessutom var mycket billigare. Hela 165 sådana fiskekort såldes under 2015.

Bättre koll på fisket

Flera föreningar samlar också in rapporter från de som har fiskat i den digitala plattformen. Det gör bland annat både Sävaråns Fvo och Hörnåns Fvo. För båda föreningar har ca 70% av fiskegästerna lämnat in en rapport helt frivilligt.

- Fångstrapporteringsdata som sportfiskarna lämnar från sig är oerhört viktig. Med informationen kan både föreningarna och vi fiskerikonsulenter förstå bland annat beteendet hos de som fiskar, om de till exempel väljer att släppa tillbaka fisken eller ta hem den. All information som kommer in är ovärderlig kunskap. Den hjälper föreningarna att förstå hur de bättre ska förvalta bestånden, säger Ågren.

Mer om digitala fiskekort hittar du på www.fiskekort.se/umea

Kontakt:Stefan Ågren
fiskerikonsulent
Umeå kommun
090-16 16 49
070-611 04 48
stefan.agren@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.