Skip to main content

Sysselsättningen i Umeå ökar mer än i riket

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 16:32 CET

Under 2012 ökade sysselsättningen i Umeå med 1 376 personer, med den största ökningen inom utbildningssektorn. Ökningen jämfört med året innan var 2,2 procent, vilket kan jämföras med genomsnittet för Sverige, som var 1,4 procent.

Siffrorna ingår i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, som presenteras av Statistiska centralbyrån. Av 1 376 nya jobb i Umeå tillkom 330 stycken inom utbildningssektorn. Den följdes av (med antalet nya förvärvsarbetande inom parentes) företagstjänster (292), vård/omsorg (269), byggverksamhet (148) och handel (118). Den specificerade bransch som ökade procentuellt mest (8,6 procent) var energiförsörjning/miljöverksamhet.

– Stora barnkullar och därmed jobb inom förskola och skola samt fler företag och ett tryck i byggandet är några förklaringar till den totala ökningen. En växande befolkning är en viktig förutsättning för tillväxt i näringslivet. Det finns också en växelverkan: tillväxt i näringslivet är viktigt för att befolkningen skall öka, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Stabilt över tid
År 2009 minskade sysselsättningen i Umeå, vilket till stor del förklaras av minskad efterfrågan inom fordonssektorn. Under de tre följande åren har antalet förvärvsarbetande ökat med totalt 4 794 personer, trots en osäker konjunktur.

– Umeå är stabilt över konjunktursvängningar och påverkas inte i lika hög grad som många andra orter, säger Roland Carlsson.

Fotnot: i bifogad tabell finns en näringsgren som benämns ”okänd verksamhet”. Det kan enligt SCB röra sig om egenföretagare eller arbetsställen som SCB saknar kategorisering för. Källa för uppgifterna är Företagsregistret.

Mer information:

Sysselsättning tabell (Word-format)

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se