Skip to main content

Till Vietnam på studiebesök kring hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 12:59 CET

Som ett led i ett samarbete om hållbar utveckling mellan Umeå och Vietnam, som startade i oktober 2012, åker en grupp politiker och tjänstemän från Umeå kommun på studiebesök till Hanoi.
– Syftet med resan, är att fortsatt etablera kontakt med distriktsledning, skolledning och verksamheter inom förskola och skola för att arbeta med frågor som rör lärande för hållbar utveckling, säger Erika Åberg, verksamhetschef Naturskolan

Under besöket kommer delegationen från Umeå bland annat att besöka ett flertal lokala skolor.          – Vi kommer att ta del av hur man inom skolverksamheterna och på strategisk nivå arbetar med lärande för hållbar utveckling. Vi kommer även att presentera exempel från förskola och skola och  visa på metoder hur vi arbetar med utomhuspedagogik, säger Erika Åberg. I programmet ingår också projektmöten där vi kommer att byta erfarenheter och planera för det fortsatta arbetet i projektet som kommer att pågå under tre år. Från Vietnamesiskt håll finns önskemål om att få veta mer om Umeås strategiska arbete kring utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling".

På studieresan, som pågår 18/2-27/2, åker Margareta Rönngren, ordf för- och grundskolenämnden, Peter Sedlacec, v ordf för- och grundskolenämnden, Gunnar Olofsson, biträdande verksamhetschef, för- och grundskolan, Gun Stolt, skolenhetschef, Centrala skolområdet, Erika Åberg, verksamhetschef Naturskolan, Marie Karling, rektor Hedlundaskolan, Linnea Palm, lärare Hedlundaskolan, Eva Bylin, fritidspedagog Hedlundaskolan, Ulrika Holm, rektor Sjöfru/Tomtebogård förskola och skola, Pian Rosell, rektor Sjöfru/Tomtebogård förskola och skola, Christine Jokijärvi, förskollärare Sjöfru/Tomtebogård förskola och skola, Niclas Nabb, lärare Sjöfru/Tomtebogård förskola och skola.

Kontakt Margareta Rönngren, ordf för- och grundskolenämnden, 070-573 84 83

Gunnar Olofsson, biträdande verksamhetschef, för- och grundskolan, 070-327 84 74

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.