Skip to main content

Två detaljplaner på gång vid Umeå Östra

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 17:20 CET

De två detaljplanerna ligger på var sin sida om "sjukhusbacken".

Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra. Planerna skapar förutsättningar för bostäder, kontor och andra verksamheter.

Området är ett förtätningsläge Öst på stan, i direkt anslutning till järnvägsstationen Umeå Östra, Universitetet, sjukhusområdet och bussterminalen.

Bostäder nedanför sjukhusbacken

Där ligger kvarteret Vipan där nuvarande detaljplan för området medger kontor/verksamheter. Byggnadsnämnden inleder nu planläggning av Vipan 21 och 25. Avsikten är att kunna bebygga fastigheten med bostäder kompletterat med kontor och centrumstärkande verksamheter.

Det är Riksbyggen som är planbeställare och detaljplanen förväntas antas fjärde kvartalet 2017.

Göra marken lämplig för bostäder

Vid sjukhusbacken ligger också kvarteret Resenären där Balticgruppen är beställare av planen. Utredningar som upprättats under pågående planarbete visar att förebyggande åtgärder mot störningar behöver genomföras för att platsen ska vara lämpligt för bostadsändamål. Där beslutade byggnadsnämnden att utöka detaljplaneområdet för fastigheten och inkluderar nu även fastigheten Biljetten 1. Det skapar förutsättningar att säkerställa vad som krävs för att göra platsen lämpligt för bostäder. Området är utsatt för störningar som kommer från trafik på angränsande gator, järnväg och ambulanshelikopter.

- I det här området ligger Umeås största arbetsplatser och det är viktigt att planläggningen möjliggör fler bostäder och också bättre parkeringsmöjligheter inom det utvidgade planområdet, säger Mikael Berglund (S) ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt
Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.