Skip to main content

Två kvarter mot en stadsmässigare karaktär

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2010 08:59 CEST

Kvarteren Thor och Forsete i centrala Umeå kan få nya utseenden. Vid dagens Näringslivs- och planeringsutskott beslutades att tillstyrka att planförslagen för kvarteren förs vidare i planprocessen.

Planförslaget för kvarteret Thors gestaltning har nu bearbetats. Det har bland annat resulterat i en mer dynamisk fasad med indragningar och olika höjder har ritats för att minska bebyggelsens dominanta intryck. Ett gestaltnings­program har tagits fram och även hänvisats till i planbestämmel­serna. Något som ska lyftas i nästa skede av processen, detaljplanen, är parkeringsplatserna. Efter beslut i Byggnadsnämnden ska förslaget ställas ut.

Kvarteret Forsete

Kvarteret Forsete vid Vasaplan är också föremål för förtätning med planer på en generell höjning av bebyggelsen så att den blir upp till 13 våningar. Planerna är ännu i ett mycket tidigt skede.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Maria Hedin
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
hakan.goransson@umea.se