Skip to main content

Umeå fortsätter att locka utländska besökare

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 16:31 CEST

Turister från utlandet, framför allt från Tyskland, fortsätter att komma till Umeå trots en nedåtgående trend i Sverige som helhet. Antalet övernattningar av besökare från utlandet ökade med 5 procent i Umeå i somras, men minskade samtidigt med 2,8 procent i hela landet.

– Umeå är på god väg att bli en känd destination för tyska turister. Många besökare kommer tack vare chartertrafiken från Tyskland och Schweiz och de affärsrelationer som har byggts upp under de senaste åren. Kommunikationerna är avgöranden för utvecklingen av Umeå som turistdestination, säger Maritta Holmberg, turistchef i Umeå.

Umeås hotell och vandrarhem hade totalt 103 413 övernattningar under sommaren 2012. Antalet övernattningar av tyska besökare i Umeå ökade från juni till och med augusti med 39,4 procent jämfört med tidigare år enligt statistik från Tillväxtverket och SCB. I hela landet minskade antalet tyska gästnätter med 5,6 procent.

Antalet besökare till Umeå från Norge, Finland och Danmark ökade under samma period med 3,5 procent, men var i stort sett oförändrat för landet som helhet.

– Den starka svenska kronan gör det dyrare för utländska besökare, vilket kan vara en förklaring till att färre besökte Sverige i år, säger Maritta Holmberg.


Mer information:

Maritta Holmberg
turistchef
Umeå kommun
070-344 15 74
maritta.holmberg@umea.se