Skip to main content

Umeå IK FF kan få låna 650 000 kr

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 13:20 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Umeå kommun beviljar 650 000 kronor i ett räntefritt lån till Umeå IK FF. Villkor är att föreningen klarar av likviditeten för hela 2015, och att man kvartalsvis rapporterar om ekonomin. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Umeå IK var 2010 nära att begära sig i konkurs. En del av lösningen var att organisera
fotbollen i föreningen Umeå IK FF, där stöd från Umeå kommun och de kommunala bolagen har haft stor betydelse för fortsatt drift. För 2012–2014 hade Umeå kommun ett utökat samarbetsavtal med Umeå IK FF som omfattade 1,4 mnkr.

Föreningen skuldfri
Under den perioden hade föreningen negativt eget kapital, och föreningen har haft ekonomiska problem även i år. Umeå IK FF har tappat samarbetspartners, och de garanterade medlen från Elitförbundet Damfotboll har minskat med 150 000 kr. Enligt föreningens likviditetsprognos saknas 1,3 mnkr på årsbasis (omsättningen är 9 mnkr). Föreningen har dock inte några skulder.

Amorteras på 5 år
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott en gång tidigare. Då var förslaget att ge föreningen ett bidrag, men ärendet återremitterades. Arbetsutskottet har nu i stället föreslagit att bevilja ett räntefritt lån om 650 000 kronor, som ska betalas tillbaka på 5 år.

– Det är viktigt att vi behandlar alla föreningar lika, och ett lån under de villkor som föreslås är ett bra förslag, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Säkerhet för lånet
Enligt kommunens finansiella riktlinjer måste varje beslut om lån till andra än kommunala bolag fattas av fullmäktige, så ärendet kommer att avgöras där. En säkerhet för lånet är det årliga stöd om ca 200 000 kr som föreningen får från kommunen, och som kan minskas om lånet inte betalas tillbaka enligt planen.
Om föreningen klarar sina likviditetsproblem har styrelsen en handlingsplan för 2016, som bland annat innebär att löner och ersättningar till spelare och ledare sänks med totalt 1 mnkr, och att olika funktioner samordnas med andra föreningar.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se