Skip to main content

Umeå IK:s jämställdhetsprojekt stöttas av kommunen

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 15:07 CET

Umeå IK har dragit igång Schysst sponsring, ett projekt som ska verka för en mer jämställd fördelning av sponsorpengar. Umeå kommun stöttar projektet med 600 000 kronor.

Endast 14 procent av all sponsring tillfaller kvinnliga idrottare, trots att 43 procent av alla elitidrottare är kvinnor. Det är mot den bakgrunden som det framgångsrika fotbollslaget Umeå IK nu satsar på ett jämställdhetsprojekt, Schysst sponsring, som ska verka för en förändrad sponsringskultur i Sverige.

- Steg ett handlar om att lyfta frågan, informera, skapa debatt, och medvetandegöra. Vi fokuserar på barn och ungdomar, samtidigt som vi vill sprida kunskap om vad man får för pengarna om man väljer att satsa på kvinnlig elitidrott, säger Roland Arnqvist, mångårig och välmeriterad ledare i Umeå IK. Idag arbetar han med att bygga upp organisationen i föreningen med sikte på framtiden.

Umeå IK vill inte ställa manliga och kvinnliga idrottsutövare mot varandra. Idealet är en 50-50 fördelning av sponsorernas pengar.

- Förutom Umeå kommun är i dagsläget 6-7 företag intresserade av att vara med och stötta Schysst sponsring, berättar Roland Arnqvist.

Projektet har precis startat och Umeå IK arbetar just nu med att söka samarbetspartners. Föreningen träffar företag och organisationer och arbetar i egenskap av projektägare intensivt med att bygga upp ett nätverk av föreningar samt offentliga och privata aktörer, som på olika sätt kan medverka Schysst sponsring.

- Vi räknar med att komma igång med själva projektet någon gång under våren 2011, avslutar Roland Arnqvist.

För mer information kontakta:
Roland Arnqvist
Umeå IK
070-652 66 27

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>