Skip to main content

Umeå inför jämställdhetskommunalråd

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:53 CEST

Umeå får ytterligare ett kommunalråd. Kommunfullmäktige har sagt ja till förslaget om att inrätta ett kommunalråd för jämställdhet och samordning inom verksamhetsområdet barn och unga.

Fullmäktige har också beslutat att inrätta en 2:a vice ordförande i byggnadsnämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och i det nyinrättade personalutskottet (under kommunstyrelsen).

Den nya ordningen i kommunens styrelser och nämnder är ett resultat av partiernas förhandlingar efter valen. Principen är att majoriteten/Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har posterna ordförande och 2:e vice ordförande, medan oppositionen/Allianspartierna har posten 1:e vice ordförande. I några fall ser fördelningen lite annorlunda ut beroende på vad man har kommit överens om. Vilka politiker som ska sitta på respektive post bestäms under kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens första sammanträden i november.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>