Skip to main content

Umeå kommun förbättrar studieresultaten men tappar i sammanlagd ranking

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 15:51 CEST

Kunskapsresultaten för Umeå kommuns elever i åk 9 har förbättrats i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun”. Umeå Kommun ligger nu på 35 plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller meritvärden i åk 9 vilket är en förbättring med 13 placeringar. Även rankingen för andelen elever som är godkända i alla ämnen har stigit med 9 placeringar till plats 50.

Glädjande är också Umeå Kommun är bland de kommuner i landet som har högst andel pedagogiskt utbildade lärare i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem vilket inneburit att kommunen stigit i ranking från plats 63 till plats 11.

Utifrån Lärarförbundets samtliga kriterier har dock Umeå Kommun sjunkit i ranking från plats 10 till plats 35. Det beror framför allt på att lärartätheten på grundskolan sjunkit vilket innebär att rankingen sjunkit från plats 21 till plats 149.

-Vi ser att gymnasieskolorna i Umeå kommun tappat i ranking när det gäller elevers behörighet till högskola. Samtidigt har vi dock fått SKL:s rapport Öppna jämförelser för gymnasieskolan som visar att den kommunala gymnasieskolan är näst bäst i kommungruppen större städer, vad gäller andelen elever med gymnasieexamen, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör Umeå kommun.

För mer information

Gunnar Olofsson
Skolstrateg grundskola
Umeå kommun
070-3278474


Pontus Clarin
Skolstrateg gymnasieskola
Umeå kommun
070-397 24 05Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.