Skip to main content

Umeå kommun föregångare inom förebyggande arbete för unga

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 16:57 CEST

Individ- och familjeomsorgen arbetar för att öka de förebyggande och tidiga insatserna av stöd för unga. Bland annat genom en ny form av samverkan mellan skola, socialtjänst och landsting. Socialnämnden ansöker nu om medel för att kunna fortsätta med den nationellt uppmärksammade satsningen.

-  Den satsning som nu pågår har fått en bra start och vår förhoppning är nu att medel beviljas så att vi kan säkerställa en fortsättning, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Hälsa, lärande och trygghet (HLT) är en satsning i Umeå kommun som rönt nationellt intresse. Satsningen kräver dock en mer långsiktig finansiering än enbart de nuvarande tillfälliga projektmedlen. Därför ansöker nu individ- och familjeomsorgen om de 5 062 619 kr som finns som kvarstående medel avsatta för sociala investeringar. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

-  Förebyggande arbete är ett måste för att minimera lidande i framtiden, säger Elmer Eriksson (M), ersättare för vice ordförande, socialnämnden.

Bästa möjliga hälsa, ett utvecklande lärande och trygga uppväxtvillkor utgör målbilder som vägleder Umeå kommun och Västerbottens läns landsting i det gemensamma arbetet för barn och ungas utveckling: HLT.

-  Med dessa pengar kommer det att vara möjligt att satsa mer på förebyggande arbete, att med olika projekt och arbetsinsatser se till att barn och ungdomar får stöd och möjlighet att ”hamna rätt”. Vänsterpartiet var med och avsatte 120 mkr till sociala investeringar och de resterande medlen bör Socialnämnden erhålla, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

HLT har visat sig vara framgångsrikt och har av SKL (Sveriges kommuner och landsting) framhållits som en lovande modell för att samla och förbättra samhällets insatser för barn och ungas psykiska hälsa.

Mer information

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Elmer Eriksson (M)
(ersättare för Veronika Kerr 1:a vice ordförande)
socialnämnden
Umeå kommun
072-733 07 32
elmer.eriksson@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se