Skip to main content

Umeå kommun tar över produktionen av portionsmat

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 12:34 CET

Äldrenämnden har gett klartecken till kommunens måltidsservice att arbeta vidare med intentionen att enportionsmaten ska tillagas av måltidsservice när nuvarande avtal går ut. Idag upphandlas maten.

– Socialnämnden och sedermera äldrenämnden har haft en långsiktig ambition om att måltidsservice på sikt ska ta ett större ansvar för tillagningen av maten för Umeås äldre. Och idag är vi där. Måltidsservice har idag presenterat ett förslag på hur produktionen av portionsmaten inom hemtjänsten ska kunna gå till framöver. Nämnden har ställt sig bakom förslaget och gett dem i uppdrag att arbeta vidare med frågan, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Matutbudet kommer dagligen att innehålla fem färdiglagade rätter varav två vegetariska. Personen kan själv välja maträtt från menyn. Totalt kommer man att producera och leverera cirka 150 000 kylda portioner per år. Målsättningen är också att Viva resurs ska sköta utkörningen av maten vilket både pressar kostnaderna och ger fler anpassade arbeten till personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

Fördelar med produktion av enportionsmat i egen regi:

  • Att äga processen ger en långsiktig kontroll över kostnaderna.
  • Möjlighet att integrera nyanlända i arbetet.
  • Placering centralt i Umeå möjliggör kortare matleveranser.

Försening på grund av ombyggnationer av kök
Tillagning av all enportionsmat från måltidsservice var planerad att starta den 1 september 2016. På grund av ombyggnation av det tilltänkta köket behövdes en ny upphandling genomföras vilket försenade övertagandet med ett år.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.