Skip to main content

Umeå nära 119 000 invånare

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 13:59 CEST

En låg utflyttning gjorde att Umeås befolkning ökade med hela 406 personer under det första kvartalet 2014. Den sista mars hade kommunen 118 755 invånare.

Det är främst den låga utflyttningen som påverkat flyttningsnettot i så positiv riktning. Inte sedan 2005 har så få personer flyttat från Umeå under perioden januari–mars.
Det första kvartalet brukar inte sällan kännetecknas av en hög utflyttning. Det beror på att tidpunkten sammanfaller med höstterminsavslutningen och att relativt få studenter påbörjar sina studier under vårterminen.
Så har det alltså inte varit i år. Umeå har överskott i flyttningsutbytet med både det egna länet, övriga län i Sverige och utlandet.

Något större inflyttning
Umeås ökning är den 7:e största i landet om man bortser från storstadskommunerna och större än exempelvis i Lund och Linköping. Inflyttningen var något större än i fjol men ligger ändå inom normalvariationen för de senaste åren.
Det föddes något färre barn under första kvartalet 2014 än under motsvarande period förra året, men både födelse- och dödstalen överensstämmer mycket väl med genomsnittet för de senaste åren.
Det går naturligtvis inte att uttala sig om helåret utifrån siffrorna för de första tre månaderna. Den positiva starten på 2014 gör dock att det är sannolikt med en god befolkningstillväxt. 

Mer information:

Befolkningstabell (pdf)

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.se