Skip to main content

Umeå ökar och bryter mönstret

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 15:26 CEST

Folkmängden i Umeå ökade under första halvåret i år med 119 personer. Det är den största ökningen för första halvåret sedan 1995, och faktiskt första gången sedan dess som nettot är positivt.

Därmed bryts det mönster med befolkningsminskning vid halvårsskiftet som under lång tid har varit rådande och som Umeå delar med flertalet andra universitets- och högskoleorter. Minskningen beror på att flyttningsnettot blir negativt när många studenter avslutar sina studier och flyttar ut under vårterminen.
När nya studenter strömmar till under hösten ökar befolkningen på nytt. Ökningen under höstterminen är vanligtvis betydligt högre än minskningen under våren.

God prognos
En ökad inflyttning första halvåret gör att flyttningsförlusten i år är den lägsta sedan början av 90-talet och mer än väl kompenseras av det positiva födelsenettot. Det talar för ett ännu högre överskott än förväntat för helåret.
Antalet födda och döda under första halvåret ligger runt genomsnittet.

Övriga länet
Hela länets befolkning växer med 231 personer och flera kommuner i Västerbottens län har glädjande nog ökat sin befolkning. Näst mest i länet ökar Skellefteå med 112 personer, vilket beror på ett mycket högt överskott i utrikesflyttningarna. Därefter kommer Lycksele, som växer med 45 personer, och Vilhelmina med plus 40 personer. Dessutom uppvisar Norsjö, Bjurholm och Robertsfors positiva siffror.

Andra högskoleorter
Samtliga län utom Norrbotten ökar sin befolkning. Storstadskommunerna med omgivande förortskommuner ökar i vanlig ordning mest, men hela åtta av tio kommuner i landet har en folkökning sedan årsskiftet.
I jämförelse med andra universitets- och högskolekommuner är Umeås ökning högre än motsvarande för Lund (-738), Luleå (-290), och Linköping (+1) men lägre än Uppsala (+1 789), Västerås (+893) Örebro (+721), Växjö (+330) och Sundsvall (+234).

Mer information:

Bifogad tabell (pdf)

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.