Skip to main content

Umeå trygg och säker stad – men fler än tidigare upplever otrygghet i offentliga miljöer

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:24 CET

Umeå är en stad med låg brottslighet och få bränder i förhållande till stadens storlek. Samtidigt upplever fler umebor än tidigare otrygghet i offentliga miljöer. Det visar rapporten Trygghet och säkerhet – öppna jämförelser 2009, som Sveriges Kommuner och Landsting offentliggjorde idag

För andra året i rad jämför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges samtliga kommuner inom området Trygghet och Säkerhet. I rapporten beskrivs, mäts, och jämförs faktiska utfall och upplevda förhållanden. De förhållanden som tas upp handlar om olyckor, brott och kriser.

Umeå befinner sig inom riksgenomsnittet i flera kategorier. Alla områden som utvärderas är inte kommunala ansvarsområden, en stor del av rapporten handlar om olyckor (bilolyckor med mera) som är Landstingets ansvarsområde och antalet anmälda brott som Polisen ansvarar för.

Inom ett område (kategori) är Umeås resultat bättre än tidigare och inom ett annat blir en tydlig, men negativ, trend synlig.

Räddningstjänstens långsiktiga och uthålliga arbete med förebyggande insatser ser ut att ha gett effekt. Tabeller visar att Umeå fortsätter att visa goda resultat i kategorin Bränder med egendomsskador.

– Vi är väldigt glada över resultatet som trots att det var mycket bra ifjol nu förbättrats ytterligare. Utifrån stans storlek och demografi borde Umeås värde vara cirka 0,45 men det är till och med bättre, 0,40, säger Lars Tapani, brandchef i Umeå.

Lars Tapani ser flera tänkbara förklaringar.

– Det viktigaste skälet är att vi har en väl fungerande förebyggande verksamhet. Vi satsar mycket på informationskampanjer och vårt aktiva arbete ger resultat. Sedan är grundförutsättningarna bra i Umeå, här finns en hög andel ny bebyggelse och allt fler hushåll med fjärrvärme.

Inom området Otrygghet och oro syns en negativ trend. Utfallsindikator 38,1 placerar Umeå jämsides städer i Stockholmsområdet som tillexempel Upplands Väsby och Södertälje.

– Umeå har en lägre brottslighet (anmälda brott, alla kategorier) än alla andra liknande städer i Sverige. Umeå är fortfarande en trygg stad, men det är allvarligt att så många upplever en upplevelse av otrygghet, kommenterar Lennart Andersson, koordinator UmeBRÅ.

Även Lennart Andersson tror att det finns naturliga orsaker till resultatet, som är något sämre än ifjol vid samma tid.

– Andelen våldsbrott ökar i hela landet, även i Umeå. Dessutom har vi har en rad uppmärksammade brott i Umeå det senaste året, till exempel rånet på värdecentralen på Umestan och flera fall av grov misshandel och mc-relaterad brottslighet. Undersökningen visar att de är viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt gemensamma arbete för ett tryggare Umeå.

Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Marcus Cato (projektledare), tel 08-452 78 57

Beställning av rapporten kan göras direkt på telefon 020-31 32 30 eller från www.skl.se/publikationer. Rapporten kan även laddas hem från www.skl.se/publikationer.

 

För mer information kontakta:

Lars Tapani
Brandchef Umeå kommun
090-16 22 15
070-326 70 09

lars.tapani@umea.se

 

Lennart Andersson

Koordinator
UmeBRÅ
070-300 72 02

lennart.andersson@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se