Skip to main content

Umeåföreningar når ut i medierna

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:56 CET

Umeå IK är den av kommunens föreningar som starkast når ut i media, och klubbar som har ”Umeå” i klubbnamnet har förstås lättare att marknadsföra orten. Det visar den mätning av sex föreningars mediala genomslag som Umeå kommun låtit göra.

Sponsor Insight har på kommunens uppdrag genomfört medieanalysen, som gäller det mediala genomslaget under 2012 för Björklöven, IBK Dalen herrar, IKSU Innebandy, Udominate, Umeå FC och Umeå IK, sex föreningar som Umeå kommun samarbetar med. Undersökningen omfattade rikstäckande 12 tv-kanaler samt 1 600 press- och webbkällor.
Drygt 5 200 artiklar noteras för Umeå IK, medan Umeå FC fick omkring 4 200 träffar och i båda fall nämns ”Umeå” samtliga gånger.

Dalen hade mest tv-tid
Björklöven, Dalen och IKSU hade alla omkring 3 500 träffar men få där ”Umeå” nämns. Minst antal träffar har Udominate (998). Umeå fanns dock med i över 91 procent av fallen, vilket kan förklaras av att föreningen bytte namn under året.
Även när det gäller antalet tv-inslag tv ligger Umeå IK i topp med 60 inslag. IBK Dalen var med i 36 inslag IKSU medverkade i 29 inslag. Båda dessa nådde SM-final under 2012. Umeå FC noterades för 5 inslag. Mätt i tv-tid dominerade IBK Dalen med totalt närmare 13 timmar.

Viktigt med samarbete
Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson ser undersökningen som ett sätt att öka kunskapen inom kommunen när det gäller sponsring.
– Vi ser idrott som en tillväxtfaktor, och det är viktigt att vi samarbetar med föreningar för att stärka Umeås varumärke. Samtidigt vill jag betona att det finns fler faktorer än de som ingår i mätningen som påverkar vårt engagemang, som till exempel publikt underlag.
Något krav om att alla samarbetande föreningar ska ha ”Umeå” i namnet kommer kommunen inte att ställa.
– Det kan vi förstås inte göra. Vi hoppas att fortsatta framgångar gör att namnen blir mer och mer etablerade.

Värdet av exponeringen
Totalt har Umeå kommun (exklusive bolagen) avsatt omkring en miljon kronor per år i sin marknadsföringsbudget för samarbete med idrottsföreningar. De sex föreningarna, som fått ta del av medieanalysen, tycker att det skulle vara intressant att mäta hur mycket det mediala genomslaget är värt för kommunen.
– Jag tror att kommunledningen skulle komma fram till att man får mycket för pengarna, säger IBK Dalens tränare Urban Karlsson.
Umeå kommun kommer att göra uppföljningar av medieanalysen, bland annat för att undersöka genomslaget för Umeå2014, som är huvudbudskap.

Mer information:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se