Skip to main content

Umeåföretag och Umeå kommun samarbetar kring öppen källkod

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:51 CET

Umeåföretaget CodeMill ska bygga ett IT-system byggt med så kallad öppen källkod för Umeå kommuns räkning. Systemet ska underlätta hanteringen av de boklådor som pedagoger i kommunens skolor kan beställa via stadsbiblioteket för att sedan använda i undervisningen.

Att systemet består av öppen källkod innebär att det färdiga systemet blir enkelt och billigt att använda och anpassa för andra kommuner som har behov av ett liknande system.

- Projektet har två syften säger Thomas Kvist, Umeå kommuns projektledare. Det ena syftet är att skapa ett bra IT-stöd åt pedagoger och bibliotekspersonal. Det andra syftet är att skapa kunskap inom Umeå kommun i hur vi praktiskt kan arbeta med öppen källkod. Jag tror att öppen källkod kommer att bli alltmer vanlig i offentlig förvaltning. Men det ställer också lite andra krav på oss som beställare. Och då är det viktigt med projekt av denna typ som levererar både IT-system och nya kunskaper och erfarenheter vi kan ta med oss.

- Det är roligt att vi fick uppdraget, säger Rickard Lönneborg, VD på CodeMill. Vi  ser fram emot samarbetet. Vi tycker det är bra att Umeå Kommun tar initiativ och satsar på öppen källkod, det ligger helt rätt i tiden. Vi tror att allt fler kommer att välja teknik som baseras på öppen källkod i framtiden. Detta är också en viktig milstolpe för vårt företag då det är vår första genomförda offentliga upphandling.

Mer information:

Thomas Kvist
Projektledare, Umeå kommun
e-post: thomas.kvist@umea.se
mobiltel: 070-3497631

Rickard Lönneborg
Codemill AB
e-post: rickard@codemill.se
mobiltel: 073-038 74 43